Internetowy serwis bazodanowy pracodawców osób niepełnosprawnych
szukaj w zasobach serwisu:

Katalog zakładówSerwis informacyjny przesyłany na Twoją skrzynkę:
subskrypcja - informacje
Serwis Informacyjny dla Pracodawców Osob Niepełnosprawnych VADEMENUM WIEDZY TOK ZFRON info


Usługi
Informacje
Nasz serwis
 
MAPA SERWISU - OGÓLNOPOLSKA BAZA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

Wyszczególnienie i charakterystyka korzyści gwarantowanych przez administrację naszego serwisu dla reklamujących się w katalogu zakładów Ogólnopolskiej Bazy Zakładów Pracy Chronionej.

Opis jak dodać swoją firmę do katalogu zakładów naszej Bazy, kolejność czynności zgłoszeniowych oraz informacje, jakie warunki należy spełnić, by umieścić prezentację swojej firmy w Katalogu.

Możliwości reklamy w naszym katalogu podzielone są na cztery warianty różniące się między sobą sposobem wykonania oraz ceną.

Odnośnik umożliwia zapoznanie się z dostępnymi wariantami reklamy oraz informuje o zakresie korzyści, jakie każdy z dostępnych wariantów reklamy gwarantuje. Cennik reklamy w Katalogu oraz możliwość złożenia zamówienia elektronicznego. Możliwość wydrukowania formularza zamówienia.

Formularz zamówieniowy do reklamy w katalogu. Wypełnienie i przesłanie zamówienia jest niezbędne dla realizacji reklamy w katalogu.

Formularz zgłoszeniowy do reklamy w katalogu - umożliwia wpisanie szczegółowych informacji o firmie, dodatkowych wymagań odnośnie wyglądu reklamy oraz przesłanie go drogą elektroniczną lub wypełnienie zamówienia w wersji do wydruku.

Formularz aktualizacyjny - umożliwia bieżącą aktualizację wszelkich danych firmy zamieszczonych w katalogu, jak również dodawanie nowych informacji. Umożliwia aktualizację drogą elektroniczną.

Informacje o naszym katalogu zakładów pracy chronionej, jego możliwościach, kryteriach wyszukiwania oraz korzyściach wynikających z umieszczenia w nim reklamy swojej firmy.

Informacje o zakładach reklamujących się w katalogu szczególnie polecanych przez administrację naszego serwisu.

Możliwość zamówienia usług e-mailingowych. Wysyłka za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji reklamowej do ponad 2600 zakładów pracy chronionej i subskrybentów naszego serwisu. Cenniki usług e - mailingowych.

Informacje z zakresu możliwości uzyskania baz danych o Zakładach Pracy Chronionej

Informacje o zakresie usług reklamowych świadczonych przez serwis Ogólnopolskiej Bazy Zakładów Pracy Chronionej - reklama banerowa, cennik, formularz zapytania o cenę.

Informacje o aplikacjach internetowych wykonanych przez naszą firmę, stanowiących pomocne narzędzia dla wszystkich prowadzących biznes również przy wykorzystaniu internetu.

Możliwość zakupienia atrakcyjnych domen dla wszystkich zakładów pracy chronionej: www.nazwafirmy.zpchr.pl oraz www.nazwafirmy.bazazpchr.pl

Możliwość zakupienia kont poczty elektronicznej w domenach nazwafirmy@zpchr.pl oraz nazwafirmy@bazazpchr.pl

Informacje o możliwościach i kosztach umieszczenia własnej strony internetowej na naszym serwerze.

Informacje o reklamie w internecie - znaczenie internetu w działalności i rozwoju firm. Cennik usług tworzenia stron www, formularz zapytania o cenę, formularz zamówieniowy.

Wyszczególnienie zrealizowanych przez naszą firmę stron www.

Darmowe usługi dla użytkowników serwisu Ogolnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej.

Publikacja wiadomości z zakresu danych dotyczących funkcjonujących na naszym rynku Zakładów Pracy Chronionej - ich znaczenie, ilość, dane statystyczne dot. zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych. Wyróżnienia, nagrody, fragmenty artykułów prasowych, ciekawostki i inne.

Odnośnik zawiera ogólne informacje na temat korzyści wynikających z współpracy z Zakładami Pracy Chronionej oraz ogólne o nich informacje. Zawiera fragmenty ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.). Informacje o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpałaty na PFRON, ulgi we wpłatach na PFRON).

Zbiór aktów prawnych dotyczących Zakładów Pracy Chronionej

Wykaz ogólny usług świadczonych dla podmiotów gospodarczych chcących podjąć współpracę z zakładami pracy chronionej: formularz preferencyjny - pozwala złożyć zlecenie administracji naszego serwisu celem pozyskania informacji o poszukiwanych zakładach pracy chronionej wg. podanych preferencji (region, rodzaj produktu, rodzaj usługi, branża), zamieszczanie ogłoszeń wg. dostępnych kategorii tematycznych w naszym serwisie, składanie ofert dotyczących współpracy pocztą elektroniczną do zakładów pracy chronionej reklamujących się w naszym serwisie. Informacje na temat usług płatnych.

Odnośnik ten zawiera streszczenia literatury traktującej o problemach osób niepełnosprawnych.

Zbiór przydatnych adresów WWW.

Bieżące informacje o ostatnich aktualizacjach serwisu, przyszłych promocjach, propozycjach i osiągnięciach administracji bazy.

Informacja o ideii i celach działalności Ogólnopolskiej Bazy Zakładów Pracy Chronionej

Lista naszych Klientów, dla których świadczymy usługi.

Odnośnik przeznaczony dla firm współpracujących z naszym serwisem, przede wszystkim dla sponsorów naszej witryny - informacje o nich, banery do ich stron www.

Opinie odwiedzających nasz serwis. Formularz umożliwiający dodanie swojej opinii o naszym serwisie.

Informacje o formach współpracy z witryną Ogólnopolskiej Bazy Zakładów Pracy Chronionej proponowanych przez administrację serwisu.

W tym odnośniku zamieszczamy informacje na temat różnego rodzaju konkursów i promocji organizowanych zarówno przez Administrację Bazy, Zakłady pracy Chronionej lub też na mocy obustronnego porozumienia wespół z nimi.

Informacje o dzialalności charytatywnej naszego serwisu na rzecz osób niepelnosprawnych.

 
Ostatnio dodane
•  
 
O nas     Mapa serwisu     Webmaster
  Napisz do nas!